มูลนิธิคนชรา

มูลนิธิคนชรา ทุกวันนี้มันก็มีอยู่เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวและส่วนใหญ่แล้วถ้าจะให้พูดถึงวิสัยทัศน์แล้วแล้วก็พี่ทำมูลนิธิขึ้นมาก็เพื่อที่จะใช้ดูแลและเป็นพื้นที่ให้กับคนชราเพราะว่าในประเทศไทยของเรานั้นก็มีคนที่มีอายุเป็นคนชราที่มีจำนวนเยอะพอสมควรเลยทีเดียวในประเทศจึงทำให้ทางมูลนิธิได้มีความต้องการที่จะต้องการทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องหรือผู้สูงอายุลูกหลานทั้งหลายแหล่เพื่อให้เห็นถึงความปรารถนาที่จะได้สามารถดูแลพ่อแม่ของพวกเขาได้ซึ่งต้องบอกก่อนว่าสำหรับมูลนิธิคนชรานั้นก็เป็นการสร้างสถานที่พักเพื่อคนชราขึ้นมาซึ่งเอาง่ายๆมันถูกเรียกว่าบ้านพักผู้สูงอายุหรือบ้านพักคนชรานั้นเองซึ่งต้องบอกก่อนว่าสำหรับคนชราบางคนก็เลือกที่จะมาอยู่ที่นี่เองด้วยตัวเองหรือบางคนไม่มีโบสถ์ถูกทอดทิ้งไม่มีใครดูแลสำหรับบางคนอาจจะถูกไล่ที่มาโดยตลอดก็เป็นไปได้ไม่มีที่อยู่อาศัยจึงทำให้ลำบากมากกับการใช้ชีวิต

ดังนั้นบ้านพักคนชราจึงเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดี เพราะว่ามันก็ไม่ได้เป็นคุกไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด ซึ่งมันจะทำให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของคนภายในยังดี เพราะว่าเชื่อได้เลยว่าสำหรับผู้สูงอายุบางคนนั้นคงจะมีความกลัว เกี่ยวกับเรื่องบ้านพักคนชรามาบ้างสำหรับบางคน ไม่อยากเป็นภาระของลูกหลานหรือลูกหลานพากันไปทำงาน จำเป็นจะต้องอยู่บ้านคนเดียวแล้วก็ไม่อยากอยู่ จึงทำให้บ้านพักชราเป็นตัวเลือกและที่สำคัญที่นี่ปลอดภัยมูลนิธิปลอดภัยอย่างแน่นอน มันถูกทำขึ้นมาให้เหมือนชุมชนผู้สูงอายุ โดยเฉพาะมันเป็นเหมือนครอบครัวขนาดใหญ่ เพราะว่าทุกวันนี้มันก็ยังมีการช่วยเหลือซึ่งโครงการของมูลนิธิ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านร่างกายหรือจิตใจก็ตาม สำหรับบางคนที่ยากจนถูกทอดทิ้งก็มีดังนั้นปัญหาที่พบบ่อยของผู้สูงอายุก็คือปัญหาด้านสุขภาพแล้ว ปัญหาที่อยู่อาศัยอาจจะโดนบุกรุกบ้างโดนหลากหลายปัญหา

สถานการณ์ผู้สูงอายุในปัจจุบัน

ในปัจจุบันต้องบอกในว่าสังคมไทยนั้นมีผู้สูงอายุมากขึ้นในทุกๆปี ซึ่งที่สำคัญจะต้องได้รองรับกับการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอน ดังนั้นในวันข้างหน้าสังคมจะเข้าสู่ยุคผู้สูงอายุอย่างแน่นอน และสัดส่วนของประชากรก็คือผู้สูงอายุจะมีมากกว่าประชากรในวัยทำงานและเด็ก ดังนั้นอัตราในการเกิดและตายจะต้องแตกต่างกันอย่างแน่นอน ดังนั้นประชากรจะมีจำนวนที่ลดลงอย่างรวดเร็วซึ่งในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า อาจจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ซึ่งต้องบอกเลยว่าประชากรผู้สูงอายุนั้นจะมากขึ้นถึงร้อยละ 30 ใน 20 ปีข้างหน้าก็อาจจะเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิม และมีสัดส่วนที่เพิ่มมากขึ้นดังนั้นจะต้องมีการรองรับ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีในการดูแลผู้สูงอายุด้วย ทุกวันนี้ได้มีการรองรับเพราะว่าได้มีการทำสถานสงเคราะห์ขึ้นมามากกว่า 21 แห่งซึ่งเป็นของรัฐและในแต่ละที่ก็ลองรับและให้บริการมากถึง 3000 คนและในวันข้างหน้าจากกันศึกษา เชื่อได้ว่าวันข้างหน้ามันจะไม่เพียงพอต่อความต้องการ

จุดประสงค์ในการทำมูลนิธิ

โดยส่วนใหญ่แล้วจุดประสงค์ในการทำมูลนิธิขึ้นมานั้นก็ เพื่อที่จะช่วยเหลือกลุ่มคนเฉพาะกลุ่มซึ่งอันนี้ก็เป็นกลุ่มช่วยคนชราเอาง่ายๆ ว่ามันเป็นองค์กรที่ถูกทำขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ในการที่จะเป็นการสร้างที่พักที่อยู่อาศัยให้กับผู้สูงอายุ หรือคนแก่คนชราที่ไม่มีที่พึ่งไม่ว่าจะเป็นที่พักอาศัยหรือว่าไม่มีญาติดูแลก็ตาม ดังนั้นเพื่อที่จะได้ทำให้ที่นี่มันเป็นครอบครัวใหม่ที่มีความอบอุ่น และเป็นชุมชนให้กับผู้สูงอายุโดยเฉพาะดังนั้นจำเป็นที่จะต้องสร้างสิ่งที่เรียกว่าจิตสำนึก เพื่อที่จะให้ทุกคนนั้นที่เป็นผู้สูงอายุหรือคนแก่คนชราได้มีจิตสำนึกในการดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งมันจะได้กลายเป็นครอบครัวขนาดใหญ่เพื่อที่จะได้เอาใจใส่กัน และกันภายในครอบครัวของผู้สูงอายุด้วยดังนั้นเขาบอกเลยว่า โดยส่วนใหญ่มูลนิธิเหล่านี้ก็มักที่จะเกิดขึ้นมาจากการบริจาคจากคนที่ช่วยกันทั้งประเทศ ไม่ว่าจะเยอะจะน้อยพอมารวมกันเข้ามันก็เป็นจำนวนเงินที่มากอยู่ดีเพื่อใช้ในการช่วยเหลือ 

เป็นงานทำเพื่อสังคม

มันเป็นโครงการที่ทำขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือคนชราและคนยากไร้ โดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นการฟื้นฟูสุขภาพ และทุกวันนี้ได้มีการพัฒนาไม่ได้หลายด้านเพื่อช่วยเหลือคนชราแล้ว ทุกวันนี้ก็ยังมีอีกหลายโครงการที่ได้รับความน่าสนใจและได้รับความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชน ดังนั้นการทำงานมีจุดมุ่งหมายเดียวนั่นก็คือการช่วยเหลือคนชราเพื่อให้มีความอบอุ่น และปลอดภัยจะได้ไม่ต้องอยู่ท่ามกลางความกังวล และจะได้อยู่ท่ามกลางความรักความเห็นอกเห็นใจระหว่างผู้คนด้วยกันเอง และช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหลายๆเรื่องและความเป็นอยู่ไม่ต้องเป็นห่วงเลยว่าจะเล่นพนันออนไลน์ เพราะว่าช่วงนี้ที่ร้านมีการสนับสนุนส่งเสริมให้ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ โดยไม่จำกัดเชื้อชาติและส่งเสริมสุขภาพหลายๆด้านด้วย แล้วยังมีการให้การศึกษาแต่ผู้สูงอายุสนับสนุนในหลายๆด้าน