มูลนิธิเด็ก

เดี๋ยวเราจะพาทุกท่านมาดูเกี่ยวกับ มูลนิธิเด็ก ว่าจริงๆแล้วมูลนิธิเด็กนั้นมันมีไว้เพื่ออะไร และมีการจัดตั้งมาทำไมมีวัตถุประสงค์อะไรกันแน่ ในการจัดตั้งมูลนิธิซึ่งต้องบอกเลยว่ามันเป็นองค์กรที่ชื่อมูลนิธิเด็ก ซึ่งมันจะเป็นตัวช่วยเหลือเกี่ยวกับเด็กทั้งหมด ไม่ว่าจะพบเจอปัญหาหรือประสบปัญหาอะไรก็ตาม ซึ่งที่จัดตั้งองค์กรนี้ขึ้นมาก็เพื่อที่จะให้การสนับสนุนเด็กหรือสิทธิพิเศษสิทธิต่างๆ ที่เด็กควรจะมีและเพื่อช่วยเหลือเด็กที่ยากไร้ตกทุกข์ได้ยากถูกทอดทิ้ง เพื่อที่จะได้ทำให้พวกเด็กเหล่านี้สามารถกลับมาอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้งร่างกายและจิตใจ อีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญที่เรียกว่าองค์กรนี้ยึดหลักเลยก็คือการช่วยเหลือไม่ได้ช่วยเหลือ เพราะว่าความสมเพชเวทนาแต่เพราะว่าความช่วยเหลือจากความยุติธรรม เพื่อที่ให้เด็กเหล่านี้โตขึ้นมาและสามารถมีโอกาสในการพัฒนาตัวเองได้อย่างสมบูรณ์ และอยู่ในสังคมได้อย่างปกติไม่ว่าจะช่วยเหลือ เกี่ยวกับเรื่องเรียนการศึกษาการดูแลเอาง่ายๆคือช่วยในทุกเรื่อง

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง มูลนิธิเด็ก

ถ้าจะให้พูดถึงวัตถุประสงค์แล้วเราก็ถ้าพูดโดยรวมก็คือการช่วยเหลือเด็กที่ขาดโอกาส หรือประสบปัญหาทางด้านต่างๆไม่ว่าจะทางด้านครอบครัวหรือว่าการละเมิดสิทธิ ไม่ว่าจะเป็นถูกทารุณถูกทอดทิ้งหรือ แม้แต่กระทั่งการใช้แรงงานที่ผิดกฏหมายทุกวันนี้มีอะไรที่มันแย่กว่านั้น ก็คือการเป็นโสเภณีเด็กซึ่งถ้ามองไปถึงอนาคตแล้วเราก็มองไม่เห็นเลย ดังนั้นวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งมูลนิธิเด็กนั่นก็คือการส่งเสริมเด็ก และช่วยเหลือในหลากหลายปัจจัยเพื่อพัฒนาการที่เหมาะสมสมวัย และการศึกษาที่ดีและเสรีภาพในการคิดการฟังช่วยเหลือเด็ก และทำให้เด็กเหล่านี้มีความอบอุ่นทางใจทางกายมีที่พึ่ง มันจะทำให้เด็กเหล่านี้นั้นรู้สึกอบอุ่นมีครอบครัวและมีรากฐานที่ดีในวัยเด็ก และพวกเขาเหล่านี้ก็คืออนาคตของชาติสิ่งที่สำคัญหลายๆสิ่งก็คือการศึกษา และกล่าวนี้จะได้รับการศึกษาเพื่อเป็นตัวพัฒนาหลายๆด้านเป็นต้น

ประวัติและความเป็นมาของมูลนิธิ

ถ้าจะให้กล่าวถึงประวัติที่ยาวนานของมูลนิธิก็คือ มันถูกก่อตั้งเอาง่ายๆว่าถือกำเนิดเมื่อปีพ.ศ 2522 ซึ่งหลายคนน่าจะรู้จักกันดี และน่าจะเคยได้ยินผ่านหูกันมาบ้างว่ามูลนิธิมันมีชื่อว่าอะไร สำหรับมูลนิธิเด็กดังนั้นจุดประสงค์ในการก่อตั้งก็อย่างที่เกริ่นไปในตอนแรก ซึ่งก็เพื่อช่วยเหลือเด็กที่ขาดโอกาสไม่ได้รับโอกาสที่ดีเท่าที่ควร มันส่งผลหลายๆอย่างต่อสภาวะจิตใจและร่างกายของเด็ก เพราะว่าสังคมของไทยนั้นปัญหาความเหลื่อมล้ำมันมากเหลือเกิน จึงทำให้เด็กที่น่าสงสารที่เกิดมานั้นมีอยู่เยอะแยะมากมายที่ทางบ้านฐานะยากจน จึงทำให้ไม่สามารถได้รับสิ่งที่ควรจะได้รับอย่างเช่น อาหารการกินการศึกษาที่มากพอที่พอสมควรมากกว่าครึ่งประเทศเสียด้วยซ้ำ ดังนั้นโครงการเหล่านี้จึงได้มีการสร้างโรงเรียนตามสถานที่ต่างๆ ตามหมู่บ้านเล็กๆขึ้นมาเพื่อเป็นโรงเรียนทางเลือกที่สามารถเข้าศึกษาได้เหมาะ สำหรับผู้ที่ขาดแคลนรับมันเป็นมูลนิธิที่ช่วยเหลือ และพัฒนาเด็กเยาวชนเป็นหลักอยู่แล้ว ดังนั้นจึงได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่อยู่แล้วจากองค์กรสหประชาชาติ 

แล้วหลังจากที่ได้ทำองค์กรนี้มาสักพักหนึ่ง จึงได้ทราบว่าการละเมิดสิทธิเด็กนั้นมีอยู่มากมายเลยทีเดียว จึงทำให้การรณรงค์เพื่อช่วยแก้ปัญหาให้กับเด็กในสังคม และสุดท้ายมันก็กลายเป็นมูลนิธิเด็กเพื่อโอกาสที่ดีในอนาคตของพวกเขาเพื่อแวดล้อมที่ดีการศึกษาที่ดี ทำให้เด็กเหล่านี้มีความสุขและมีจินตนาการได้รับแต่สิ่งดีๆ ไม่ว่าจะเป็นอาหารที่เหมาะสมกับวัยหรือการเรียนรู้ เพื่อปลูกฝังให้เขานั้นรักในการเรียนการศึกษาเชื่อได้เลยว่าในวันข้างหน้านั้น เขาจะต้องเติบโตมาเป็นคนดีของสังคม และเป็นคนที่ช่วยพัฒนาสังคมไปในทางที่ดีอย่างแน่นอน ดังนั้นการจัดตั้งมูลนิธินี้ขึ้นมาย่อมมีเหตุผลในการจัดตั้งอยู่แล้ว เดี๋ยวเรามาดูวัตถุประสงค์ที่จัดตั้งขึ้นมากันเลยดีกว่าว่าเพื่ออะไรบ้าง

มูลนิธิเด็ก
มูลนิธิเด็ก

เพื่อการช่วยเหลือเด็กๆให้ได้รับสิ่งที่ดีไม่ว่าจะเป็นสวัสดิการต่างๆหรือแม้แต่กระทั่งการดำเนินชีวิตเพื่อให้เด็กนั้นเติบโตขึ้นมาอย่างสมบูรณ์มีพัฒนาการทางร่างกายและสติปัญญาที่ดีรวมถึงจิตใจด้วย

เพื่อทำให้เด็กนั้นมีสิทธิเสรีภาพในการรับฟังและออกความเห็นเพื่อเป็นสื่อกลางที่จะทำให้เด็กนั้นได้รับการศึกษาอย่างเต็มที่และเหมาะสมกับวัยเพื่อให้ได้สิทธิ์ที่เด็กควรจะได้

เพื่อที่จะเป็นการช่วยเหลือเด็กเด็กให้รู้จักสิ่งต่างๆรวมถึงการส่งเสริมจินตนาการไม่ว่าจะเป็นดนตรีงานศิลปะซึ่งเอาง่ายๆมันจะเป็นเหมือนตัวช่วยในการทำให้ความคิดสร้างสรรค์

สำหรับเด็กที่เสียสิทธิ์ถูกละเมิดทำให้เป็นทุกข์ไม่ว่าจะเป็นร่างกายหรือจิตใจถูกทารุณกรรมทอดทิ้งหรือแม้แต่กระทั่งการใช้แรงงานที่ไม่ถูกกฎหมายเป็นเครื่องมือเพื่อให้ชีวิตมีอนาคต

เพื่อเป็นการช่วยเหลือเด็กและทำให้เด็กนั้นสามารถกลับเข้าสู่สังคมได้และจะได้ทำให้เด็กนั้นรู้จักวิธีแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและรู้จักรักในสิทธิของตัวเอง 

เพื่อเป็นการให้ W88Club ได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม ให้เด็กที่ด้อยโอกาสได้มีสิ่งที่จำเป็นในการใช้ชีวิต